Slider Slider

Quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công cách mạng, có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài

Quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công cách mạng, có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài

30/04/2019

««« | 1 | 2 | »»»
Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

THỜI TIẾT

Tỉnh/Thành phố

24.3 °C

Nha Trang

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h