Slider Slider

Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030

Hướng đến mục tiêu tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng và phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường lao động, góp phần huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng hiện đại, bảo đảm kết nối thị trường lao động trong nước với thị trường lao động của các nước trong khu vực và trên thế giới, ngày 05/02/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 176/QĐ-TTg ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 

24/01/2022

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »»»
Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

THỜI TIẾT

Tỉnh/Thành phố

24.3 °C

Nha Trang

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h