Slider Slider

Tuyên truyền phòng, chống mua bán người năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 2940/KH-UBND-CA ngày 04/5/2022 của UBND thành phố Nha Trang về việc thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2022. Ngày 06/5/2022 Phòng văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang đã ban hành văn bản hướng dẫn về công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người năm 2022

12/05/2022

Tuyên truyền Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19

Phòng Văn hóa thông tin thành phố Nha Trang ban hành văn bản đề nghị UBND các xã, phường tuyên truyền Nghị quyết số 38/NQCP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19; trong đó, tập trung phổ biến quan điểm của Chính phủ về kiểm soát dịch hiệu quả, kiểm soát tốc độ lây lan trong cộng đồng, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng, tử vong do dịch Covid-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

20/04/2022

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »»»
Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

THỜI TIẾT

Tỉnh/Thành phố

24.3 °C

Nha Trang

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h