Slider Slider

Tuyên truyền phòng, chống mua bán người năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 2940/KH-UBND-CA ngày 04/5/2022 của UBND thành phố Nha Trang về việc thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2022. Ngày 06/5/2022 Phòng văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang đã ban hành văn bản hướng dẫn về công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người năm 2022

12/05/2022

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »»»
Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

THỜI TIẾT

Tỉnh/Thành phố

24.3 °C

Nha Trang

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h